LTS Lohmann

LTS Lohmann được thành lập năm 1984. Kể từ khi thành lập, LTS Lohmann đã tập trung vào việc sử dụng chuyên môn, kinh nghiệm và sự đổi mới của mình để tạo ra các giải pháp phân phối thuốc hàng đầu thị trường.