LifePharma FZE

LifePharma là một công ty dược phẩm tổng hợp có trụ sở tại UAE. Mục tiêu chính của LifePharma là cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng cho mọi người trên thế giới.