Lek Pharmaceutical

Lek Pharmaceuticals là công ty dược phẩm hiện đại đầu tiên và lâu đời nhất ở Slovenia. Ngay từ đầu, các hoạt động của Lek Pharmaceuticals đã được đặc trưng bởi sự phát triển năng động và khuynh hướng quốc tế hóa.

Năm 1946, nhà máy sản xuất các sản phẩm thuốc Lek chính thức được thành lập. Là một công ty trẻ, nhiệm vụ đầu tiên là mở rộng danh mục sản phẩm và  tăng số lượng thuốc sản xuất trong nước.

Năm 2002, Lek trở thành một phần của Tập đoàn Novartis.