Leamak Healthcare Pvt

Leamak Healthcare Pvt là một công ty hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế.
Leamak Healthcare Pvt có hơn 70 kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc y tế với mục tiêu cung cấp những giải pháp y tế và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao để cải thiện chất lượng cuộc sống của con người. Công ty đã bắt đầu hành trình của mình với cam kết về nghiên cứu, đổi mới và chất lượng trong ngành y tế.