Lainco S.A

Lainco S.A là một công ty hóa chất nghiên cứu, phát triển, sản xuất, đóng gói và tiếp thị các sản phẩm dược phẩm và kiểm dịch thực vật.
Lainco S.A là một công ty độc lập của Tây Ban Nha với bản sắc kinh doanh được công nhận rộng rãi trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật và dược phẩm về chất lượng sản phẩm, cam kết về sự hài lòng và dịch vụ của khách hàng, cũng như đối với dự án châu Âu và quốc tế.