LactoMason Co., Ltd, Korea.

LactoMason là công ty có trụ sở tại Hàn Quốc, chuyên về Probiotic kinh doanh các sản phẩm thành phẩm Probiotic và materais thô. 100 LactoMason 'có nghĩa là nhóm các nghệ nhân Probiotic chuyên nghiệp, những người tận tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất Probiotic. Chúng tôi mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống của con người thông qua các sản phẩm của Probiotic với các công nghệ tiên tiến và cơ sở tiêu chuẩn toàn cầu.

Công nghệ đại diện của LactoMason là MBR (Membrane Bio-Reactor), phương pháp lên men tiên tiến, cho phép các sản phẩm men vi sinh của chúng tôi có hiệu quả & khả thi hơn.

Ngoài ra, các chất bảo vệ lạnh tự nhiên cải thiện sự ổn định và an toàn cho người tiêu dùng của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực để phát triển các chủng có lợi hơn cho chất lượng men vi sinh tốt hơn và cải thiện năng suất với các công nghệ và phương tiện tiên tiến.