Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A

Công ty TNHH Labatorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma SpA được thành lập vào năm 1948. Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm sản xuất, chế tạo hoặc chế biến thuốc trong chế phẩm dược phẩm cho người hoặc thú y.