Laboratoires Juva Sante-Pháp

Laboratoires Juva Sante là một phòng thí nghiệm độc lập, của Pháp được tạo ra hơn 30 năm trước. Laboratoires Juva Sante là các chuyên gia về parapharmacy và các giải pháp sức khỏe tự nhiên khi truy cập miễn phí với các nhãn hiệu Labourires Juvamine, Labouratoires Mercurochrom, Intimy và Marie-Rose.
Laboratoires Juva Sante mang một tầm nhìn mới về sức khỏe , về sức khỏe có trách nhiệm , nơi mỗi chúng ta có khả năng trở thành một diễn viên về sức khỏe và có vai trò giữ gìn nó. Tại Juva Santé, chúng tôi tin rằng để có sức khỏe tốt là điều đầu tiên phải nhận ra điều đó.