Laboratoires Grimberg S.A.

Laboratoires Grimberg S.A. là một công ty dược phẩm độc lập của Pháp với hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân các giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của họ.
Laboratoires Grimberg S.A. cam kết cung cấp các giải pháp phòng ngừa, giảm nhẹ và điều trị bệnh tật hàng ngày cho cả gia đình với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân và cộng đồng nói chung với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân và cộng đồng nói chung.