Laboractorios Normon S.A

Phòng thí nghiệm Normon SA cung cấp các sản phẩm dược phẩm. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm thuốc như viên nang, viên nén, viên nén, bột, xi-rô và dung dịch uống cùng với lọ và chai để truyền dịch. Phòng thí nghiệm Normon cung cấp sản phẩm của mình cho các bệnh viện và văn phòng nha khoa trên khắp Tây Ban Nha và Châu Âu.