La Terre France

Nhà máy La Terre France được thành lập và xây dựng năm 2019. Tọa lạc trên diện tích 6.440 m2, Nhà máy La Terre France tự hào là một trong những nhà máy sản xuất Thực Phẩm bảo vệ sức khoẻ đạt chuẩn GMP ở khu vực miền Nam. Và nhà máy đạt tiểu chuẩn sản xuất mỹ phẩm.