Korea United Pharm Inc

Korea United Pharm Inc được thành lập vào năm 1987, Hàn Quốc United Pharm. Inc. đã hoạt động trên thị trường toàn cầu với mục tiêu trở thành một công ty dược phẩm đa quốc gia đại diện cho Hàn Quốc.

Hàn Quốc chỉ sở hữu 1 ~ 2% cổ phần trong thị trường dược phẩm toàn cầu. Tại Hàn Quốc United Pharm. Inc. chúng tôi đã hướng mắt vào thị trường toàn cầu ngay từ đầu. Do đó, chúng tôi xuất khẩu các sản phẩm dược phẩm đến hơn 40 quốc gia khác nhau và có các nhà máy và 5 chi nhánh khác nhau.

Korea United Pharm Inc sản xuất 100% sản phẩm của mình thông qua nghiên cứu và phát triển ban đầu mà không cần tham khảo các sản phẩm của các công ty dược phẩm nước ngoài. Chúng tôi đầu tư hơn 13% doanh thu hàng năm vào chi phí R & D mỗi năm và đã từng bước trở thành một "đối thủ cạnh tranh lớn trong ngành dược phẩm" thông qua các chiến lược 'Lựa chọn và Tập trung'.

Ngành công nghiệp dược phẩm là một điều cần thiết cho sức khỏe công dân của chúng tôi. Chúng tôi ở Korea United Pharm. Inc. sẽ tiếp tục tự hào là một công ty dược phẩm trong nước và sẽ trở thành một công ty cho người dân của chúng tôi.