KOLMAR PHARMA co., LTD

Nhà sản xuất hợp đồng hàng đầu toàn cầu về Dược phẩm, Mỹ phẩm và Thực phẩm Sức khỏe Chức năng

  • Kể từ khi thành lập năm 1990 với tư cách là công ty liên doanh với Nihon (Nhật Bản) Kolmar, Kolmar đã phát triển thành nhà sản xuất hợp đồng dược phẩm lớn nhất Hàn Quốc.
  • Kolmar Korea đã mở rộng kinh doanh sang kinh doanh dược phẩm từ năm 2002. Và cung cấp hệ thống sản xuất chuyên biệt với tổng số dịch vụ gia công về phát triển và sản xuất dược phẩm và dược phẩm.
  • Kolmar Korea đã cung cấp dịch vụ sản xuất hợp đồng tùy chỉnh với các khách hàng muốn thuê ngoài các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe để cạnh tranh hơn và phát triển các công thức mới khả thi trên thị trường.
Phạm vi của việc kinh doanh
  • Kolmar Korea cung cấp đầy đủ các dịch vụ CMO tích hợp không chỉ dược phẩm mà còn cả mỹ phẩm và thực phẩm chức năng cho sức khỏe.