Kern Pharma

Kern Pharma là một công ty đa quốc gia chuyên về ngành dược phẩm và là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thuốc generic.
Kern Pharma  là công ty đi đầu trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm thuốc thông thường. Với danh mục đầu tư bao gồm phần lớn các lĩnh vực điều trị, 150 phân tử và hơn 450 bài thuyết trình trên thị trường, thánh địa của Kern Pharma có các sản phẩm thuốc hàng đầu trong các lĩnh vực của mình, chẳng hạn như Paracetamol và Ibuprofen.