Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Limited

Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Công nghiệp Bang Karnataka (KSIIDC). Sau đó, cổ phần do HIndustan Antibiotics Limited nắm giữ đã được chuyển giao cho Chính phủ Ấn Độ vào năm 2009. Hiện Chính phủ Ấn Độ nắm giữ 59% cổ phần và phần còn lại thuộc về KSIIDC. Công ty được thành lập vào ngày 13 tháng 3 năm 1981 và bắt đầu sản xuất thương mại từ tháng 8 năm 1984. Các Đơn vị Sản xuất và Văn phòng Đăng ký của Công ty được đặt tại Bengaluru (Karnataka). Sản phẩm chính là dược phẩm như viên nén, viên nang, thuốc tiêm, v.v. KAPL, ngay từ năm đầu tiên
hoạt động, đã có lãi và là Công ty ký kết MoU.