Kanehide Bio Co.,LTD

Kanehide Bio Co.,LTD được thành lập vào tháng 9 năm 1988 tại Nhật với tên gọi là Okinawa Hakko Kagaku Co., Ltd và được đổi tên thành  Kanehide Bio Co.,LTD vào năm 2006. Kanehide Bio Co.,LTD cung cấp các sản phẩm, thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe.