JW Pharmaceutical

Tập đoàn Dược phẩm JW, người đang dẫn đầu thị trường bệnh viện với các sản phẩm y tế của mình, đang tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu bằng cách có được đường ống xuất sắc cho thuốc và vật tư y tế ban đầu và đặt niềm đam mê phát triển y học mới thông qua mạng lưới R & D toàn cầu.

Thuốc cạnh tranh và vật tư y tế của JW được phát triển nhờ kinh nghiệm và công nghệ lâu năm

  • Tập đoàn Dược phẩm JW có các đường ống ban đầu mạnh mẽ, như Livalo, Thrupas, Sigmart, Actemra, v.v., và là một trong 5 thương hiệu dinh dưỡng hàng đầu, có Winuf, dịch truyền dinh dưỡng 3 khoang thế hệ thứ ba, pha trộn lý tưởng với omega3 và omega6. Hơn nữa, chúng tôi đang dẫn đầu ngành y tế và vật tư y tế dựa trên kinh nghiệm và công nghệ lâu năm của chúng tôi thông qua một số dự án phát triển y học mới, như kháng sinh thế hệ tiếp theo đầu tiên trên thế giới, Iminefem First Generic.

Thuốc tổng hợp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của gia đình

  • Tập đoàn JW đang nỗ lực phát triển nhiều sản phẩm khác nhau cho các khái niệm về sức khỏe, bệnh nhân và chất lượng cuộc sống như thuốc nhuộm tóc cao cấp Andreas Chnagpo (n), thực phẩm cứu trợ JW cho bệnh nhân ít muối, ít muối cho bệnh nhân mắc bệnh thận . Chúng tôi cũng cung cấp các loại thuốc chung và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có thể dễ dàng mua cho sức khỏe và hạnh phúc của gia đình, như thuốc cảm lạnh 28 tuổi "Hwacol", băng chăm sóc chấn thương "Himom" và loạt cao cấp thả mắt Frenz Mắt Drop Drop.

Thành tựu đáng chú ý thông qua mạng R & D toàn cầu

  • Tập đoàn dược phẩm JW, dựa trên nền tảng công nghệ và nhân lực tích lũy của mình, đã thành lập viện nghiên cứu và phát triển trung tâm vào năm 1983, viện nghiên cứu y học mới của C & C với Tập đoàn dược phẩm Jugai là tập đoàn đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 1992, và JW Theriac, Nghiên cứu hóa sinh học tại Seattle, Hoa Kỳ, vào năm 2000. Bằng cách xây dựng mạng lưới R & D toàn cầu này, Tập đoàn Dược phẩm JW đang dẫn đầu sự phát triển thuốc trung gian mới của Hàn Quốc.

Cơ sở sản xuất công nghệ cao đẳng cấp thế giới

  • Rất nhiều nguồn cung cấp thuốc và dược phẩm của CÔNG TY DƯỢC PHẨM JW bao gồm truyền chất dinh dưỡng, được cung cấp trên toàn thế giới để cứu sống nhiều người quý giá. CÔNG TY DƯỢC PHẨM JW bảo đảm khả năng cạnh tranh toàn cầu bằng cách xây dựng cơ sở sản xuất công nghệ cao như tổ hợp sản xuất JW Dangjin, cơ sở sản xuất thuốc và vật tư y tế lớn nhất tại Hàn Quốc, và nhà máy Sihwa phù hợp với tiêu chuẩn GMP toàn cầu, v.v. Chúng tôi đang nỗ lực để cứu nhiều mạng sống hơn với chất lượng tốt hơn bằng cách liên tục xây dựng các cơ sở công nghệ cao và các cơ sở sản xuất toàn cầu.