Janssen Pharma

Janssen là một công ty của tập đoàn Johnson & Johnson

Chúng tôi là Janssen. Chúng tôi hợp tác với thế giới về sức khoẻ của mọi người trong đó.

Chúng tôi tự hào giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tật và bệnh tật mà chúng tôi cam kết để điều trị và phòng ngừa.

Chúng tôi là người; hơn 35.000 người, làm việc chăm chỉ để điều trị, chữa bệnh, ngăn chặn và ngăn ngừa một số căn bệnh phức tạp và nguy hiểm nhất trong thời đại chúng ta - từ bệnh tim, tiểu đường, bệnh vẩy nến đến bệnh Alzheimer, HIV và ung thư.