Intas Pharmaceuticals Ltd

Intas là công ty phát triển, sản xuất và tiếp thị công thức dược phẩm toàn cầu hàng đầu, tích hợp theo chiều dọc. Intas cam kết thách thức các nhu cầu về y tế và xã hội chưa được đáp ứng thông qua một chuỗi giá trị dược phẩm toàn diện trải dài trên toàn thế giới.

Intas đã thiết lập một mạng lưới các công ty con, dưới tên chung là Accord Healthcare để hoạt động trên các thị trường toàn cầu. Trong những năm qua, Intas đã phát triển cả về mặt tự nhiên và thông qua mua lại, mở rộng danh mục sản phẩm và hoạt động của mình hàng năm. Nó hiện có mặt tại hơn 85 quốc gia trên toàn thế giới với cơ sở hạ tầng bán hàng, tiếp thị và phân phối mạnh mẽ tại các thị trường như Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung & Mỹ Latinh, Châu Á - Thái Bình Dương cũng như các nước CIS và MENA. Thành công đáng kể của Intas tại Bắc Mỹ và các hoạt động ở Châu Âu đã giúp chúng tôi nổi lên như một thương hiệu toàn cầu tại các thị trường dược phẩm lớn nhất thế giới.

Mỗi sản phẩm và dịch vụ của Intas là một minh chứng cho các tiêu chuẩn chất lượng không thể khoan nhượng của nó. Tất cả các sản phẩm được sản xuất tại các cơ sở được chấp thuận bởi các cơ quan quản lý toàn cầu lớn bao gồm USFDA, MHRA, EMA, TGA, MCC, ANVISA và hơn thế nữa. Ngày nay, hệ thống dẫn đầu phân khúc và khả năng phát triển nội bộ mạnh mẽ cho phép Intas cạnh tranh với một số danh mục đầu tư lớn nhất trong ngành. Intas hiện đang đầu tư vào một rào cản cao hơn đối với các phát triển gia nhập như Biosimilar và New Chemical Entities và được thiết lập để tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe xuất sắc trên toàn cầu trong tương lai gần.

Intas tin tưởng vào việc trao quyền cho mọi người. Do đó, để thực hiện tầm nhìn của công ty, Intas đặt mục tiêu thu hút và giữ chân những tài năng tốt nhất trong toàn ngành để tận dụng tối đa sự đa dạng của các thị trường tương ứng mà họ hoạt động.