Inpharma SPA

Inpharma SPA là một ty có trụ sở tại Milan, Ý. Inpharma SPA đã nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chức năng được sản xuất riêng trong hơn 20 năm.