Innate S.R.L.

Innate Srl là công ty hàng đầu về sản xuất và đóng gói thiết bị y tế và mỹ phẩm. Nhờ có phòng thí nghiệm của chúng tôi, chúng tôi có thể theo sát khách hàng trên mọi nẻo đường: từ ý tưởng đến hiện thực hóa sản phẩm cuối cùng. Cùng với phòng thí nghiệm, Phòng Quản lý Chất lượng tiến hành các thử nghiệm độ ổn định hóa học và vi sinh để xác định thời hạn sử dụng và tính khả thi của các sản phẩm khác nhau. Việc kiểm tra được thực hiện cho từng lô cả về số lượng lớn và khi kết thúc sản xuất: bằng cách này, Innate đảm bảo chất lượng và độ an toàn cao nhất trong tất cả các giai đoạn của quá trình tạo ra sản phẩm. Việc sản xuất và đóng gói được quản lý theo UNI EN ISO 9001 cho mỹ phẩm và UNI EN ISO 13485 cho thiết bị y tế, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của bộ phận Kiểm soát / Đảm bảo Chất lượng. Sau đó Giám đốc kỹ thuật sẽ theo sát toàn bộ chu trình sản xuất.