Infomed SA - Thụy Sĩ

Dựa trên kinh nghiệm có được từ năm 1991 và công ty đầu tiên được thành lập vào năm 1994, Infomed được thành lập tại Geneva, Thụy Sĩ vào năm 1997.
Infomed thiết kế, sản xuất và phân phối các thiết bị lọc máu, cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh bao gồm máy móc, bộ ống dẫn, bộ lọc và chất hấp thụ.