Honor İlaç Sanayi Pharmaceuticals

Honor İlaç Sanayi Pharmaceuticals là công ty chuyên sản xuất các thực phẩm bổ sung và được thành lập năm 2005.
Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm dưới dạng chất lỏng, dung dịch, giọt và si rô, viên nén, viên sủi, viên bao, viên nang, viên nang mềm.