Holista Health Inc

Holista được tạo ra để lấp đầy khoảng trống
trong hệ thống chăm sóc sức khỏe

Công ty tiền thân của American Therapy Administrators
với 20 năm hoạt động trong ngành tập trung vào việc phát triển một phương pháp tiết kiệm chi phí hơn để cung cấp các dịch vụ trị liệu thể chất, ngôn ngữ và hoạt động trị liệu.

SKYGEN
Tiên phong trong các thỏa thuận hoàn trả cho nhà cung cấp dịch vụ sáng tạo bao gồm các giai đoạn chăm sóc và thanh toán theo gói trong 15 năm hoạt động trong ngành.

Toàn diện (Merriam-Webster): Liên quan đến hoặc quan tâm đến tổng thể hoặc hệ thống hoàn chỉnh hơn là phân tích, xử lý hoặc mổ xẻ thành từng phần.

Chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị là việc hình dung lại và triển khai việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để cải thiện kết quả của bệnh nhân, giải quyết tất cả các yếu tố cần thiết theo cách lấy bệnh nhân làm trung tâm hoặc toàn diện. Holista trao quyền cho các nhà cung cấp và bệnh nhân để phát triển thành một phương tiện cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị.