HOE Pharm Sdn Bhd

Công ty dược phẩm Hoe Sdn Bhd được thành lập vào năm 1979. Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm sản xuất, chế tạo hoặc chế biến thuốc trong các chế phẩm dược phẩm cho người hoặc thú y.