Haupt Pharma Amareg GmbH

Haupt Pharma Amareg GmbH đặt trụ sở tại Regensburg, Bayern, Đức và là một phần của Ngành Sản xuất Chất Chẩn đoán. Haupt Pharma Amareg GmbH có 360 nhân viên tại địa điểm này và tạo ra doanh thu 17,13 triệu USD (USD). Có 34 công ty trong đại gia đình Haupt Pharma Amareg GmbH.