Hankook Korus Pharm. Co., Ltd.

GL Rapha đang nắm giữ công ty hoạt động trong ngành Dược và Chăm sóc Sức khỏe trong hơn một thập kỷ. Và một trong những công ty con của chúng tôi, Hankook Korus Pharm. có chức năng như một nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu của Bio dược phẩm, Kháng sinh (đặc biệt là Cephalosporin), Chống ung thư và Chung bao gồm cả thực phẩm bổ sung. Những sản phẩm này được kiểm soát dược phẩm nghiêm ngặt. Và hiện tại, sản phẩm của chúng tôi được xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia trên thế giới. Nếu bạn muốn hợp tác với chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.