Han Wha Pharma Co., Ltd

Công ty TNHH Dược phẩm Hanwha

Hanwha Pharma Co., Ltd. được thành lập vào năm 1976. Ngành nghề kinh doanh của công ty bao gồm sản xuất, chế tạo hoặc chế biến thuốc trong các chế phẩm dược phẩm cho người hoặc thú y.