Gricar Chemical S.R.L

Gricar Chemical S.r.l được thành lập vào năm 1970, là hãng sản xuất nổi tiếng về các dòng sản phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất.
Gricar Chemical S.r.l giải quyết việc phát triển và sản xuất các sản phẩm tự nhiên, dựa trên nhiều nguyên tắc hoạt động kết hợp với chiết xuất thực vật tiêu chuẩn hóa.