Greyfalcon Healthcare Pvt. Ltd. - Ấn Độ

Greyfalcon Healthcare Pvt. Ltd, chúng tôi biết các công nghệ chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu của chúng tôi là đẩy nhanh nghiên cứu chăm sóc sức khỏe bằng cách cung cấp các giải pháp kỹ thuật cho các vấn đề y tế sinh học. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các viện nghiên cứu để giúp họ điều tra và tìm hiểu các công nghệ mới nhất, áp dụng chúng làm giải pháp cho các vấn đề y tế, xác nhận và triển khai các nghiên cứu đã hoàn thành. Chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với các tổ chức nghiên cứu Dược phẩm và Bệnh viện để giúp họ tìm ra các giải pháp kỹ thuật nhằm giúp họ chẩn đoán bệnh, cải thiện môi trường hoạt động và giúp xây dựng dịch vụ chăm sóc bệnh nhân. Hệ thống sinh thái sản xuất của chúng tôi đang giúp các tổ chức này sản xuất các sản phẩm chất lượng cao với thời gian đưa ra thị trường giảm.