Green Swan Pharmaceuticals CR A.S

Green Swan Pharmaceuticals CR A.S. là một công ty Trung Âu tập trung vào phát triển và sản xuất các loại thuốc, dược phẩm và thực phẩm bổ sung giúp mang lại một cuộc sống khỏe mạnh hơn.
Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 1997 tại Vương quốc Anh, nơi sau đó chúng tôi chuyển trụ sở chính đến Praha, trung tâm của Châu Âu.