GoldCare

GoldCare, một công ty Constellation, là nhà cung cấp phần mềm quản lý thông tin chăm sóc sức khỏe hàng đầu cho gia đình và cộng đồng, các dịch vụ trẻ em và các tổ chức chăm sóc dài hạn.

Kể từ năm 1988, các giải pháp của chúng tôi đã giúp các tổ chức hợp lý hóa quy trình làm việc, tăng độ chính xác của dữ liệu và cải thiện hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, các công cụ thông minh kinh doanh và báo cáo toàn diện của chúng tôi giúp đáp ứng các yêu cầu lập pháp và cung cấp cho những người ra quyết định hiểu biết rõ ràng về nhu cầu chăm sóc để phân bổ nguồn lực và phát triển chương trình.

Tại GoldCare, chúng tôi coi trọng các mối quan hệ đối tác chiến lược mà chúng tôi đã phát triển và mối quan hệ chặt chẽ mà chúng tôi đã xây dựng với khách hàng. Những mối quan hệ này đã giúp GoldCare trở thành một trong những nhà cung cấp đầu tiên giới thiệu các giải pháp và chương trình thí điểm cho các sáng kiến ​​của chính phủ như interRAI MDS 2.0, Đánh giá sức khỏe cộng đồng interRAI (CHA), Dự án theo dõi tiếp cận và chuyển giao điện tử, Kết quả sức khỏe để có thông tin và chăm sóc tốt hơn ( HOBIC), và hơn thế nữa.

Chuyên môn trong ngành, sản phẩm và dịch vụ xuất sắc của chúng tôi cũng như cam kết đổi mới chỉ là một số lý do tại sao GoldCare được hàng trăm địa điểm chăm sóc trên khắp Canada, Úc và New Zealand tin tưởng.