Genepharm S.A.

Kể từ năm 1967, Tập đoàn Genepharm đã cam kết phát triển, sản xuất, tiếp thị và phân phối một loạt các sản phẩm dược phẩm chung loại cao cấp. Phát triển sản phẩm Các nhà khoa học chuyên gia và đội ngũ quản lý nội bộ của Genepharm biên soạn các hồ sơ định dạng CTD và kinh nghiệm của nó được xây dựng dựa trên sự liên hệ trực tiếp với các cơ quan quản lý trên toàn cầu. Sản xuất Các cơ sở sản xuất hiện đại của Genepharm được thiết kế phù hợp với các yêu cầu cGMP của EU.