Gelita (Gelita Health GmbH, D-69412 Eberbach, Baden)

Bằng cách kết hợp đổi mới, ứng dụng khoa học, ý thức cho các hợp tác trong tương lai và cảm nhận về thị trường phức tạp của protein collagen cho sử dụng công nghiệp, GELITA AG đã đặt ra một hướng đi để dẫn đầu thị trường bền vững.

Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục trở thành nhà cung cấp protein collagen hàng đầu thế giới và tạo ra sự tăng trưởng thị phần có lợi nhuận và bền vững trên cơ sở toàn cầu. Bằng cách tuân thủ một chiến lược đã xác định, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu này bằng cách kết hợp đổi mới tuyệt vời và quản lý khách hàng với các mục tiêu mua lại được nhắm mục tiêu cụ thể. Quản lý mạnh mẽ đảm bảo thành công trong thị trường cạnh tranh này.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI: CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
Là công ty dẫn đầu thị trường trên toàn thế giới, chúng tôi hướng đến việc tạo ra các giá trị sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng, cổ đông và nhân viên của chúng tôi. Các hoạt động của chúng tôi với tư cách là một công ty hoạt động toàn cầu luôn hướng tới việc duy trì khuôn khổ công ty và duy trì các tiêu chuẩn cao của chúng tôi. 
GELITA LÀ THƯƠNG HIỆU GẮN KẾT CHÚNG TA LẠI VỚI NHAU
Chúng tôi muốn vẫn là số một trên thế giới. Điều này có nghĩa là:

Là một công ty toàn cầu, việc chuyển giao kiến ​​thức và sự hợp tác chặt chẽ của tất cả các đơn vị tổ chức phải được đảm bảo.
Tăng trưởng nội bộ của chúng tôi sẽ được xác định bởi sự đổi mới, gần gũi với khách hàng và các quy trình hiệu quả. Trong những khía cạnh này, chúng tôi là tốt nhất trong ngành.
Là một công ty sáng tạo, chúng tôi liên tục nỗ lực để xác định xu hướng thị trường ở giai đoạn đầu và tối ưu hóa các quy trình của chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng khi thực hiện.