Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA - Đức

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA cung cấp dịch vụ lọc máu thận thông qua mạng lưới 3.994 trung tâm lọc máu ngoại trú, phục vụ 345.096 bệnh nhân. Công ty chủ yếu điều trị bệnh thận giai đoạn cuối, bệnh yêu cầu bệnh nhân phải chạy thận 3 lần mỗi tuần trong suốt phần đời còn lại của họ.