Fresenius Kabi

Fresenius Kabi là một công ty chăm sóc sức khoẻ toàn cầu cung cấp cho nhân viên nhiều nền văn hoá và nguồn gốc khác nhau về sự nghiệp và công việc đầy thử thách và cơ hội phát triển cá nhân cả trong và ngoài nước.

Chúng tôi cam kết đưa các loại thuốc và công nghệ thiết yếu vào tay những người giúp đỡ bệnh nhân và tìm ra câu trả lời tốt nhất cho những thách thức mà họ phải đối mặt. Chúng tôi dành riêng cho một mục đích cao hơn "chăm sóc cuộc sống", điều này thúc đẩy sự xuất sắc trong mọi thứ chúng tôi làm.

Chúng tôi hoạt động với mức độ cam kết, niềm đam mê và sự toàn vẹn cá nhân cao trong môi trường làm việc hợp tác. Trao quyền và định hướng kết quả mạnh mẽ được nhúng trong nền văn hoá của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp cho bạn