France Group

France Group đạt chứng nhận CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM với số chứng nhận 32/2020/ATTP-CNGMP cấp ngày 08/04/2020. Công ty cổ phần dược phẩm FRANCE GROUP là 1 trong 6 cơ sở đạt chứng nhận CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM GMP tại Hòa Bình.