Fine Japan Co. Ltd, Nhật Bản (Công ty TNHH Fine Japan)

Fine Japan là một công ty dinh dưỡng đã được sản xuất, nghiên cứu và phát triển thực phẩm bổ sung sức khỏe trong hơn 40 năm. Sản phẩm của chúng tôi, từ nghiên cứu, sản xuất, kiểm tra, tất cả đều được thực hiện trong hệ thống nhà máy của công ty và được kiểm soát một cách nghiêm ngặt.

Lịch sử hình thành

Trong hơn 40 năm làm việc, Fine đã tạo ra các sản phẩm chất lượng cao và các sản phẩm dinh dưỡng hiệu quả, sử dụng công nghệ sản xuất tốt nhất với quá trình khai thác tỉ mỉ về chất lượng của nguyên liệu tốt nhất để tất cả các sản phẩm của Fine mang lại hiệu quả cho khách hàng.