Farmaprim Ltd

Farmaprim Ltd 

Hồ sơ doanh nghiệp:Phát triển và sản xuất các loại thuốc có chất lượng cao dưới dạng dạng bào chế mềm.
Nền tảng của công ty:Ngày 15 tháng 2 năm 1999.
Số nhân viên:167 người.
Phân loại:hơn 100 tên thuốc.
Địa lý giao hàng:Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Nga, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Việt Nam.
Vị trí sản xuất:

MD-4829, Cộng hòa Moldova, 
Criuleni, p. Porumbeni, 
ul. Krinilor, 5 
Tel:. (373 22) 28-18-45, Fax: (373 22) 28-18-46