Farmak JSC

Chất lượng và sự đổi mới cho phép Công ty Cổ phần Farmak trở thành người dẫn đầu thị trường dược phẩm của Ukraine kể từ năm 2010 (Bán sản phẩm dược liệu dưới dạng tiền tệ, theo dữ liệu của Proxima Research năm 2016) và là nhà xuất khẩu thuốc lớn nhất.

Sản xuất các sản phẩm dược liệu tổng hợp và nguyên liệu ban đầu thực tế đã vắng mặt vào đầu thế kỷ 20. Những sản phẩm như vậy đã được nhập khẩu. Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu, hàng nhập khẩu đã bị đình chỉ dẫn đến thâm hụt thuốc và các sản phẩm y tế. Sản xuất dược phẩm trong nước là rất cần thiết.

Vào năm 1925, một nhà máy sản xuất thuốc tổng hợp - Nhà máy hóa chất-dược phẩm MV Lomonosov Kyiv - là nhà máy đầu tiên ở Ukraine được khai trương, sau này trở thành Công ty cổ phần ngay Farmakedom.