Famar Orleans

Famar Orleans là một công ty có nhà máy ở khu vực Orléans-la-Source của Orléans bên tả ngạn sông Loire được thành lập vào năm 1949. Với hơn 70 năm hoạt động, Famar Orleans đã sáng tạo, sản xuất và đóng gói các sản phẩm dược phẩm và mỹ phẩm có chất lượng đạt chuẩn quốc tế.