Factors Group of Nutritional Companies Inc

Factors Group of Nutritional Companies Inc được thành lập vào năm 1995. Factors Group là một công ty tại Canada chuyên nghiên cứu và phát triển, sản xuất và phân phối các chất bổ sung dinh dưỡng và vitamin chất lượng cao . Nó sản xuất nhiều loại bổ sung có nguồn gốc trong nước và quốc tế cho nhiều thị trường quốc tế.