Exim Pharma Sp.zo.o

Exim Pharma Sp.zo.o là một công ty Ba Lan đang phát triển năng động, cung cấp các dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực phát triển, đăng ký và sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm, chất dinh dưỡng và chế phẩm cho động vật. Việc chuẩn bị được thực hiện trên cơ sở công thức riêng của chúng tôi hoặc công thức do khách hàng cung cấp. Exim Pharma Sp.zo.o luôn cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất - cả chu kỳ phát triển và quy trình sản xuất đều được kiểm soát chặt chẽ.