EVFTA sp. z o. o.

EVFTA sp. z o. o là công ty có trụ sở tại Ba lan. EVFTA sp. z o. o cung cấp, hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến thông tin, chất lượng và bảo đảm các điều kiện về bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng và cung cấp vật tư, phụ kiện thay thế trang thiết bị y tế.