EKUBERG PHARMA S.R.L

Ekuberg Pharma srl là một công ty được thành lập tại Ý. Trong hơn 20 năm, nó đã làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, trong sản xuất và tiếp thị các sản phẩm mỹ phẩm và các thiết bị y tế được thiết kế đặc biệt để phòng ngừa và chăm sóc cá nhân. Đặc trưng bởi một quản lý trẻ và rất năng động, Ekuberg Pharma chủ động có mặt trên thị trường quốc tế nhờ các dự án có hồ sơ khoa học cao liên quan đến các lĩnh vực trị liệu khác nhau.