Egis

Egis Pharmaceuticals Private Limited Company: 

Egis Dược phẩm PLC là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu ở Trung Đông Âu với các hoạt động mở rộng đến mọi lĩnh vực sản xuất dược phẩm từ nghiên cứu và phát triển, thông qua hoạt chất và sản xuất thành phẩm đến bán hàng và tiếp thị.