Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd

Efroze Chemicals Industries (Private) Ltd. ra đời vào năm 1968 với sự cống hiến cho Dược phẩm chất lượng, để trao quyền cho nhân loại bằng cách thúc đẩy sức khỏe tinh thần và thể chất trên toàn cầu.

Chiến lược công ty

Tận hưởng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn thế giới đối với các sản phẩm chất lượng của mình, Efroze là điểm then chốt trong việc khai thác khả năng tận dụng mọi cơ hội để chiếm được trái tim của các bác sĩ và bệnh nhân. Chúng tôi đã khuyến khích sự tồn tại của công ty chúng tôi với tư cách là nhà sản xuất thuốc tiết kiệm chất lượng bằng cách tập trung nỗ lực phát triển các loại thuốc hạng nhất từ ​​phòng thí nghiệm đến các cửa hàng bán lẻ. Là đạo đức trong các tiêu chuẩn tiếp thị, phương pháp quản lý của chúng tôi đòi hỏi nghiên cứu thị trường nghiêm ngặt và phân tích và được chứng minh bằng các bằng chứng lâm sàng trong khuôn khổ pháp lý và quy định.