E.L.E.A.N LiMITED

Về chúng tôi: ELEAN Limited là Nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm dược phẩm tại Campuchia:

Tầm nhìn: nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao vượt trên sự mong đợi của người dân Campuchia.

Nhiệm vụ: E.L.E.A.N LiMITED hành động cùng các Đối tác của mình để Bảo vệ Sức khỏe, Nâng cao Cuộc sống, Cung cấp Hy vọng và Đáp ứng Nhu cầu Chăm sóc Sức khỏe Tiềm năng của Người Campuchia và Xây dựng Mối quan hệ Lâu dài với Khách hàng và Đối tác của E.L.E.A.N LiMITED.