Dược phẩm Davinci Pháp

Người đại diện: Ông Lê Thế Nguyên - Giám đốc công ty. 

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 

Mục tiêu
Đem đến cho khách hàng các sản phẩm dược phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm chất lượng cao thông qua chuỗi cung chuyên nghiệp và dịch vụ khách hàng hoàn hảo.
Tạo ra cho cán bộ, nhân viên công ty môi trường làm việc tốt, cơ hội phát triển và thu nhập cao.
Đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư.
Song song thực hiện các trách nhiệm xã hội và tuân theo các chuẩn mực đạo đức của người Việt.
Giá trị cốt lõi

Như những nền tảng căn bản cho mối quan hệ giữa chúng tôi với khách hàng, đối tác, những người liên quan và trong nội bộ công ty. Chúng tôi tin tưởng vào: Sự chia sẻ – Lòng tin – Chất lượng – Lòng nhiệt tình – Tính minh bạch – Trách nhiệm xã hội.