Dược Phẩm CVI

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và nhiều thách thức của thị trường, phương châm của Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI (CVI Pharma) là "Đi chắc để tiến xa hơn" trong thời gian tới. Ông Phan Văn Hiệu, Chủ tịch HĐQT của CVI Pharma chia sẻ về những chiến lược ưu tiên năm 2019.